SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017 jest Pani Anna Pietracho

Przewodnicząca Magdalena Witkowska klasa VI

Zastępca Mateusz Sarzalski klasa V

Sekretarz  Katarzyna Jasińska klasa VI

Członkowie  Wiktoria Kwiatkowska klasa V i Oliwia Wilgocka klasa IV