W naszej bibliotece znajduje się około 3000 woluminów, możemy poszczycić się bogato wyposażonym księgozbiorem podręcznym. Dużą część zbiorów pozyskaliśmy w formie darów. Ze zbiorów biblioteki korzysta cała społeczność szkolna. Kształtujemy nawyki czytelnicze poprzez systematyczny kontakt  z książką, uczymy poszanowania książek oraz poprawnego zachowania się w bibliotece. Prowadzimy rozmowy z uczniami na temat zainteresowań  i potrzeb, aby każdy czytelnik znalazł coś dla siebie, co pozwala na rozwijanie zainteresowań.                                         

Wychodząc z założenia, „że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” szczególną opieką objęto najmłodszych użytkowników biblioteki – przedszkolaków, propagując ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta dzieciom.”

Stawiamy na promocję książki i podniesienie poziomu czytelnictwa, przygotowujemy gazetki tematyczne i okolicznościowe, przeprowadzamy lekcje biblioteczne i konkursy. Tradycją stało się organizowanie szkolnego konkursu recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem”  im. Janusza Korczaka i  Gminnego Konkursu Literackiego organizowanego z okazji urodzin Patrona Szkoły Kornela Makuszyńskiego.  Atrakcyjną formą promocji książek są przeprowadzane od wielu lat w naszej szkole we współpracy z Księgarnią w Tuliszkowie Kiermasze Taniej Książki. Uczniowie kupują je do domowych biblioteczek, na prezenty, bądź zwyczajnie „do poczytania”.

W chwili kiedy czytelnictwo jest problemem ogólnospołecznym, należy   w uczniach od najmłodszych lat zaszczepić potrzebę i chęć czytania, wdrażać i zachęcać uczniów do kontaktu z książką.

Biblioteka jest czynna:

Poniedziałek trzecia i szósta godzina lekcyjna

Wtorek szósta godzina lekcyjna

Środa szósta godzina lekcyjna

Czwartek druga i szósta godzina lekcyjna

Piątek druga godzina lekcyjna

Ewentualne informacje o zmianach godzin pracy wywieszane są na bieżąco na drzwiach wejściowych do biblioteki.

Nauczyciel bibliotekarz: Pani Elżbieta Różycka

Przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach działa filia

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie

Filia czynna jest w każdy czwartek w godzinach od 9.30 do 15.00.

Nauczyciel bibliotekarz: Pani Joanna Olejnik

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Lp.

Kl. VI

Kl. V

Kl. IV

Kl. III

Kl. II

Kl. I

Kl. 0

Mofina I.

Pietracho A.

Górzyńska A.

Igielska E.

Domżałowicz J.

Kamińska A.

Rózycka E.

Strzelecka M.

Ks. St. Pietkiewicz

1.

G.WYCH.

G.WYCH.

G.WYCH.

ZAJ.

ZAJ.

ZAJ.

ZAJ.

-

VI

V

IV

III

II

I

0

2

J.ANG.

J.POL.

MATEM.

ZAJ.

ZAJ.

ZAJ.

ZAJ.

-

VI

V

IV

III

II

I

0

3

MAT..

PRZYR.

J.POL.

ZAJ.

ZAJ.

J.ANG.

ZAJ.

V

I

IV

VI

III

II

B

0

4

J.POL.

MATEM.

PRZYR.

ZAJ.

ZAJ.

ZAJ.

ZAJ.

IV

-

VI

V

III

II

I

0

5

PRZYR.

HIST.

J.ANG.

ZAJ.

ZAJ.

ZAJ.

VI

IV

V

III

K.ORT.

I

0

6

WF

MUZYKA

IV

V-VI

WYR.

B

REW.

7

REW.

1

J.POL.

J.ANG.

WF

ZAJ.

ZAJ.

ZAJ.

ZAJ.

-

V

VI

IV

III

II

I

0

2

J.POL.

MATEM.

PRZYR.

J.ANG.

ZAJ.

ZAJ.

ZAJ.

IV

III

VI

V

-

II

I

0

3

MATEM.

J.POL.

PLAST.

ZAJ.

J.ANG.

ZAJ.

ZAJ.

IV

II

V

VI

III

-

I

0

4

ZAJ.KOMP.

J.POL.

ZAJ.

ZAJ.

ZAJ.

ZAJ.

-

IV

V-VI

III

II

I

0

5

PLASTYKA

MATEM.

ZAJ.

ZAJ.

ZAJ.

V-VI

REW. I

K.HIST.

IV

III

II

CZYT.

0

6

WF

REW. IV

REW.V

V-VI

REW.

B

7

SKS

REW.

1

J.ANG.

J.POL.

WF

ZAJ.

REL.

ZAJ.

ZAJ.

-

VI

V

IV

III

I

0

II

2

MAT.

J.POL.

REL.

ZAJ.

ZAJ.

ZAJ.

ZAJ.

-

V

VI

III

II

I

0

IV

3

J.POL.

REL.

J.ANG.

ZAJ.

ZAJ.

ZAJ.

ZAJ.

-

IV

VI

III

II

I

0

V

4

PRZYR.

J.ANG.

J.POL.

ZAJ.

ZAJ.

ZAJ.

ZAJ.

VI

V

IV

III

II

I

0

-

5

HIST.

WDŻ

MATEM.

REL.

ZAJ.

ZAJ.

l. I

VI

IV

V

II

GZ

0

III

6

RELIGIA

L.IV-V

K.K.

REW.I

B

REW.

VI

7

REW. V

G.K.

REW.

1

WF

REL.

ZAJ.

ZAJ.

J.ANG.

ZAJ.

-

I

V-VI

III

II

0

IV

2

J.POL.

MATEM.

PRZYR.

ZAJ..

J.ANG.

REL.

ZAJ.

IV

II

VI

V

III

-

B

0

I

3

RELIGIA

PEZYR.

MATEM.

ZAJ

ZAJ.

ZAJ.

Z/J.AN.

V

/0

IV

III

II

I

0/-

VI

4

PRZYR.

J.POL.

Z.KOM.

J.ANG.

ZAJ.

ZAJ.

Z/REL.

VI

III

V

IV

II

I

0/-

0/-

5

MAT.

REL.

J.POL.

ZAJ.

KOR I-II

IV

VI

ART.

GR ZAB.

K.ART

0

V

6

ZAJ.TECH.

WF

L.0

IV

V-VI

REW.

B

7

REW. IV

KOŁO

REW.

1

J.POL.

PRZYR.

WF

ZAJ.

REL.

ZAJ.

ZAJ.

V

VI

IV

III

I

0

II

2

MAT.

J.ANG.

J.POL.

ZAJ.

ZAJ.

REL.

ZAJ.

V

IV

VI

III

II

B

0

I

3

HIST.

MATEM.

J.ANG.

ZAJ.

ZAJ.

ZAJ.

Z/REL.

IV

VI

V

III

II

I

0/-

0/-

4

J.ANG.

J.POL.

Z.TECH.

REL.

ZAJ.

ZAJ.

ZAJ.

VI

V

IV

II

I

0

III

5

WF

HIST.

ZAJ.

ZAJ.

Z/J.ANG.

/0

IV

V-VI

ORT.

II

I

0/-

6

MUZYKA

V-VI

REW. IV

KK

REW.

7

REW.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017 jest Pani Anna Pietracho

Przewodnicząca Magdalena Witkowska klasa VI

Zastępca Mateusz Sarzalski klasa V

Sekretarz  Katarzyna Jasińska klasa VI

Członkowie  Wiktoria Kwiatkowska klasa V i Oliwia Wilgocka klasa IV

PORTALE EDUKACYJNE, KTÓRE WARTO ODWIEDZIĆ...

www.interklasa.pl 

www.edussek.pl 

encyklopedia.pwn.pl 

www.slownik-onaline.pl 

www.maximus.pl 

www.dyktanda.pl 

www.sieciaki.pl 

wychowaniekomunikacyjne.org 

www.zyraffa.pl