7.45 -  Przychodzenie dzieci do przedszkola. Gry i zabawy stolikowe.

Zabawy  w kącikach zainteresowań.

Zajęcia indywidualne.

Ćwiczenia poranne.

8.15 - Przygotowanie do zajęć.

8.25 - 8.55 - I zajęcia dydaktyczne.

8.55 - 9.05 - Przygotowanie do II zajęć.

9.05 - 9.35 - II zajęcia dydaktyczne.

9.35 - 10.05 - Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.

10.05 - 11.05 - Swobodna zabawa dzieci.

11.05 - 11.35 - Obiad

11.35 - 12.45 - Spacery i zabawy na placu zabaw, boisku, w lesie, w ogrodzie.

Zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, terenowe.

Obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze.

10.05 - 10.35 - czwartek - język angielski

12.05 - 12.35 -   piątek    - język angielski

11.10 - 11.40 - czwartek - religia

10.05 - 10.35 -   piątek -  religia