Szkoła Podstawowa w Borkach istnieje od 1 września 1945 roku, to właśnie tego dnia pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę. Wcześniej w Borkach istniała niemiecka szkoła, która powstała na początku XIX wieku.

Pierwszym kierownikiem polskiej szkoły był Pan Kłosiński, drugi – nazwisko i imię nieznane, oraz kolejno: Pan Leon Szedel, Pan Zdzisław Grontkowski, Pan Julian Tytro w latach 1954 - 1955, Pani Wiesława Kujawa w latach 1957 - 1958,  Pani Cecylia Janiszewska w latach 1958 – 1959,Pani Celina Lewandowska – w latach 1959 – 1966, oddana szkole bez reszty. Jako kierownik przyczyniła się do rozwoju kulturalno – oświatowego wsi. Powstały kółka teatralne, skupiające w swoich szeregach nie tylko dziecii młodzież, ale i dorosłych. Dzięki Pani Celinie Lewandowskiej szkoła została wyposażona w pierwszy telewizor, który służył nie tylko uczniom, ale wszystkim mieszkańcom wsi. Kolejnym kierownikiem, a później dyrektorem była Pani Zofia Dolman, urząd swój sprawowała w latach 1966 – 1984. Dzięki Jej staraniom został wybudowany w 1970 roku z Funduszu Budowy Szkół i Internatów i oddany do użytku obecny budynek szkoły. Pani Zofia Dolman za swoja pracę pedagogiczno – wychowawczą została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.W latach 1984 – 2007 dyrektorem szkoły była Pani Barbara Wilgocka. Dzięki staraniom Pani Dyrektor Barbary Wilgockiej szkoła została wyposażona w pracownię informatyczną. W czasie sprawowania urzędu Dyrektora przez Panią Barbarę Wilgocką szkole nadano imię patrona. W roku 2001 rozpoczęły się działania związane z nadaniem imienia szkole.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 19 stycznia 2001 roku, zgłoszone zostały propozycje osób do zaszczytnego tytułu patrona szkoły, oto one: uczniowie zgłosili kandydaturę Juliana Tuwima i Kornela Makuszyńskiego, Rada Pedagogiczna – Władysława Broniewskiego, Rada Rodziców – Wincentego Witosa. Po uzyskaniu akceptacji Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, Rada Pedagogiczna dokonała wyboru osoby – Kornela Makuszyńskiego na patrona Szkoły Podstawowej w Borkach. Przypieczętowała to uchwała z posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 12 czerwca 2001 roku.

W dniu 12 marca 2002 roku na posiedzeniu Sesji Rady Miasta i Gminy Gąbin, pozytywnie rozpatrzono wniosek rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego o nadaniu imienia Szkole. Uroczyste nadanie imienia Kornela Makuszyńskiego Szkole Podstawowej w Borkach, odbyło się 8 czerwca 2002 roku.

Obecnie, od 1 stycznia 2008 roku, urząd Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach sprawuje Pani Irena Mofina. Kadra Pedagogiczna liczy ośmioro nauczycieli: Pani Jolanta Domżałowicz, pani Anna Górzyńska, pani Edyta Igielska, Pani Alicja Kamińska, Pani Anna Pietracho, Pani Elżbieta Różycka, Pani Maria Strzelecka i ks. Stanisław Pietkiewicz .

W szkole działają organizacje uczniowskie – Samorząd Uczniowski, Polski Czerwony Krzyż, Szkolna Kasa Oszczędności, Liga Ochrony Przyrody, Szkolne Koło Młodych Ekologów, Przedszkolne Koło „LOP”, Szkolny Klub Europejski.

Szkoła posiada bogata ofertę kół zainteresowań, a wśród nich: przyrodnicze, informatyczne, czytelnicze, artystyczne, sportowe, historyczne, języka angielskiego, ortograficzne.

Współpracujemy z wieloma instytucjami – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gąbinie , Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w Gąbinie i filią Biblioteki w Borkach, Książnicą Płocką im. Władysława Broniewskiego, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Płocku, Nadleśnictwem w Łącku, Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Policją w Płocku i w Gąbinie, Strażą Pożarną w Gąbinie i w Troszynie Polskim, Ośrodkiem Zdrowia w Dobrzykowie, Towarzystwem Miłośników Ziemi Gąbińskiej, Caritas w Płocku. Tradycją naszej szkoły są: udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”, obchody Dnia Papieskiego, uroczystości z okazji świąt narodowych (Dnia Niepodległości, Konstytucji 3 Maja, Zbrodni Katyńskiej ), obchody Dnia Ziemi, urodziny Patrona Szkoły, połączone z Gminnym Konkursem poświęconym Kornelowi Makuszyńskiemu i jego twórczości, środowiskowe spotkania opłatkowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny i Dzień Dziecka, obchody Święta Wiosny, połączone ze szkolnym konkursem recytatorskim im. J. Korczaka „Pięknie być człowiekiem”, tradycje i obrzędy Świąt Wielkiej Nocy.

Z inicjatywy Pani Dyrektor Ireny Mofina w szkole cyklicznie od pięciu lat odbywa się konkurs ortograficzny. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Borkach biorą aktywny udział w licznych konkursach, turniejach i akacjach na szczeblu gminnym, powiatowym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Uczniowie reprezentują szkołę podczas uroczystości gminnych – Dni Gąbina, uroczystości państwowych i religijnych, imprez sportowo – rekreacyjnych ( biegi, rajdy ). Uczniowie aktywnie uczestniczą również w życiu Parafii Św. Leonarda w Troszynie Polskim.

Wśród społeczności naszej szkoły był uczeń, którego bez trudu możemy określić mianem „zwyczajny – niezwyczajny”, to Karol Ambroziak. Karol ocalił swoich dziadków i dom od spalenia. Za swoja wzorowa postawę został wyróżniony przez Panią Dyrektor – Irenę Mofina, która wręczyła Karolowi dyplom uznania za ten niezwykle bohaterski czyn. Uczeń został również uhonorowany przez przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej. Niecodziennym wydarzeniem był wizyta Karola Ambroziaka w Pałacu Prezydenckim w Warszawie na zaproszenie ówczesnego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii. Na spotkanie wraz z Karolem pojechali także jego rodzice oraz pani  Aniela Machała, Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin do Spraw Oświaty, i Dyrektor Szkoły – Pani Irena Mofina. Nasz uczeń znalazł się wśród wyróżnionych „małych bohaterów”. Prezydent gratulował młodym ludziom odwagi i dziękował im za poświęcenie, w sytuacjach, które wymagały od nich dużej dojrzałości i rozwagi. Prezydent Lech Kaczyński podkreślił, że dzieci zachowały zimną krew i postąpiły w tych trudnych sytuacjach jak osoby dojrzałe. Cała społeczność jest dumna, że wśród dwunastu „małych bohaterów” znalazł się uczeń naszej szkoły.

W historii naszej szkoły są również trudne dni. To tych najtragiczniejszych dla naszych uczniów były wydarzenia  z 2010 roku, gdy to „wielka woda” zabrała im wszystko to co było dla nich ostoja bezpieczeństwa – ich domy. Pani Dyrektor – Irena Mofina i ks. Stanisław Kruszewski błyskawicznie pospieszyli z pomocą, organizując w szkole punkt pomocy dla powodzian. Od pierwszych dniach czerwca w szkole działała punkt wydawania darów dla mieszkańców zalanych miejscowości. Przez przeszło trzy miesiące Pani Dyrektor, Rada Pedagogiczna i pracownicy szkoły charytatywnie pracowali, niosąc pomoc poszkodowanym.

Uczniowie naszej szkoły, pod czujnym okiem nauczycieli, skorzystali również z szerokiej oferty wyjazdów wakacyjnych ludzi „dobrej woli”, którzy w ten sposób starali się pomóc, choć na chwile zapomnieć o tych tragicznych wydarzeniach. Starając się pomóc dzieciom w odzyskaniu równowagi psychicznej, w szkole od września 2010 był realizowany projekt „Świetlica pod wyrwą.”

Dzięki staraniom pani Dyrektor dnia 1 września 2010 roku uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny, otrzymując pomoc materialną w postaci podręczników, przyborów szkolnych, odzieży.

Nasza szkoła z każdym rokiem pięknieje. W roku 2010 w szkole został przeprowadzony remont. Przy ogromnej determinacji Pana  Krzysztofa Jadczaka Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin oraz Pani Dyrektor Ireny Mofina w latach 2010 – 2011 powstała sala gimnastyczna z zapleczem sportowym. Obok szkoły w ramach projektu „Radosna Szkoła” został wybudowany plac zabaw, służący najmłodszym naszym uczniom.

Pod czujnym okiem pani Dyrektor w szkole realizowane są projekty unijne, miedzy innymi „Otwarte Przedszkole” oraz „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”.     

Nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej w Borkach

Rok szkolny 1954/55

Julian Tytro– kierownik szkoły

Dolman Zofia

Kowalczyk Władysława

Rogulski Andrzej

Rok szkolny 1957-1958

Kujawa Wiesława– kierownik szkoły

Janiszewska Cecylia

Salamon Józef

Dolman Zofia

Rok szkolny 1958-1959

Janiszewska Cecylia– kierownik szkoły

Dolman Zofia

Kujawa Wiesława

Salamon Józef

Stasiak  Jadwiga

Rok szkolny 1959- 1960

Lewandowska Celina-  kierownik szkoły

Dolman Zofia

Kędzierska Wanda

Salamon Józef

Marciniak Halina od kwietnia

Rok szkolny 1960-1961

Lweandowska Celina – kierownik szkoły

Kędzierska Wanda

Dolman Zofia

Prośniewska Alina

Iwaszkiewicz Janina

Rok szkolny 1961- 1962

Lewandowska Cecylia- kierownik szkoły

Dolman Zofia

Durka Halina

Prośniewska Alina

Kędzierska Wanda

Rok szkolny 1962 – 1963

Lewandowska Cecylia-  kierownik szkoły

Dolman Zofia

Słowikowska Halina

Prośniewska Alina

Kędzierska Wanda

Rok szkolny 1963 – 1964

Lewandowska Cecylia– kierownik szkoły

Dolman Zofia

Opasińska Alina

Harlejczyk Blandyna

Kruk Tadeusz

Rok szkolny 1964 – 1965

Lewandowska Celina- kierownik szkoły

Dolman Zofia

Opasińska Alina

Harlejczyk Blandyna

Rok szkolny 1965 – 1966

Lewandowska Celina- kierownik szkoły

Dolman Zofia

Opasińska Alina

Harlejczyk Blandyna

Okoniewska Magdalena

Rok szkolny 1966 – 1967

Dolman Zofia – kierownik szkoły

Harlejczyk Blandyna

Kłys Jadwiga

Litwicka Jadwiga

Okoniewska Magdalena

Opasińska Alina

Rok szkolny 1967 – 1968

Dolman Zofia – kierownik szkoły

Harlejczyk Blandyna

Kłys Jadwiga

Litwicka Jadwiga

Mierzejewska Krystyna

Opasińska Alina

Nowak Wanda ( od 18.IV)

Rok szkolny 1968 – 1969

Dolman Zofia – kierownik szkoły

Kłys Jadwiga

Litwicka Jadwiga

Mierzejewska Henryka

Opasińska Alina

Nować Krystyna

Mierzejewska Krystyna

Rok szkolny 1969 – 1970

Dolman Zofia – kierownik szkoły

Kłys Jadwiga

Chojnacka Jadwiga

Mierzejewska Henryka

Opasińska Alina

Nować Krystyna

Mierzejewska Krystyna

Rok szkolny 1970 - 1971

Dolman Zofia – kierownik szkoły

Kłys Jadwiga

Chojnacka Jadwiga

Wernik Henryka

Opasińska Alina

Nować Krystyna

Mierzejewska Krystyna

Ptaszyńska Irena

Rok szkolny 1971 – 1972

Dolman Zofia – kierownik szkoły

Kłys Jadwiga

Chojnscka Jadwiga

Wernik Henryka

Opasińska Alina

Nować Krystyna

Mierzejewska Krystyna

Rok szkolny 1972 – 1973

Dolman Zofia – kierownik szkoły

Chojnacka Jadwiga

Wernik Henryka

Opasińska Alina

Nować Krystyna

Rok szkolny 1973 – 1974

Dolman Zofia – kierownik szkoły

Chojnacka Jadwiga

Wernik Henryka

Opasińska Alina

Nować Krystyna

Rok szkolny 1974 - 1975

Dolman Zofia – kierownik szkoły

Bieniek Janina

Chojnacka Jadwiga

Wernik Henryka

Opasińska Alina

Kluska Zdzisław

Łyzińska Janina

Ptaszyńska Irena

Rok szkolny 1975 – 1976

Dolman Zofia – kierownik szkoły

Bieniek Janina

Bedyk J H

Chojnacka Jadwiga

Wernik Henryka

Opasińska Alina

Kluska Zdzisław

Łyzińska Janina

Ptaszyńska Irena

Rok szkolny 1976 – 1977

Dolman Zofia –dyrektor szkoły

Bieniek Janina

Chojnacka Jadwiga

Wernik Henryka

Opasińska Alina

Kluska Zdzisław

Łyzińska Janina

Ptaszyńska Irena

Wilgocka Barbara

Rok szkolny 1978 – 1979

Dolman Zofia –dyrektor szkoły

Bieniek Janina

Chojnacka Jadwiga

Wernik Henryka

Opasińska Alina

Kluska Zdzisław

Łyzińska Janina

Wilgocka Barbara

Bedyk Halina

Wilgocka Teresa

Rok szkolny 1979 – 1980

Dolman Zofia –dyrektor szkoły

Bieniek Janina

Chojnacka Jadwiga

Wernik Henryka

Opasińska Alina

Kluska Zdzisław

Łyzińska Janina

Wilgocka Barbara

Bedyk Halina

Wilgocka Teresa

Rok szkolny 1980 – 1981

Dolman Zofia –dyrektor szkoły

Bieniek Janina

Chojnacka Jadwiga

Wernik Henryka

Opasińska Alina

Kluska Zdzisław

Łyzińska Janina

Wilgocka Barbara

Bedyk Halina

Wilgocka Teresa

Wilczyska Wanda

Rok szkolny 1981 – 1982

Dolman Zofia –dyrektor szkoły

Bieniek Janina

Wernik Henryka

Opasińska Alina

Kluska Zdzisław

Łyzińska Janina

Wilgocka Barbara

Mofina Irena

Wilgocka Teresa

Rok szkolny 1982 – 1983

Dolman Zofia –dyrektor szkoły

Bieniek Janina

Wernik Henryka

Kluska Zdzisław

Wilgocka Barbara

Goliszewska Benedykta

Gajewska Mariola

Wilczyska W

Wojtalewicz Jolanta

Wilgocka Teresa

Misiak Alicja

Rok szkolny 1983 – 1984

Wilgocka Barbara –dyrektor szkoły

Dolman Zofia

Bieniek Janina

Wernik Henryka

Kluska Zdzisław

Macek Marianna

Jasińska Bożena

Domżałowicz Jolanta

Brzózka Barbara

Misiak Alicja

Szkopek Renata

Macek Alicja

Bieniek Marek

Rok szkolny 1985 – 1986

Wilgocka Barbara –dyrektor szkoły

Dolman Zofia

Wernik Henryka

Kluska Zdzisław

Mofina Irena

Macek Marianna

Jasińska Bożena 

Domżałowicz Jolanta

Łyzińska Janina

Macek Alicja

Bieniek Marek

Flak Iwona

Antczak Wioleta

Pawłowska Beata

Szkopek Renata

Rok szkolny 1986 – 1987

Wilgocka Barbara –dyrektor szkoły

Dolman Zofia

Wernik Henryka

Kluska Zdzisław

Mofina Irena

Macek Marianna

Domżałowicz Jolanta / Markowski  Sławomir

Macek Alicja

Bieniek Janina

Falkowska Elżbieta

Antczak Wioleta

Pawłowska Beata

Szkopek Renata

Brzózka Barbara

Rzepecka Teresa

Rok szkolny 1987 – 1988

Wilgocka Barbara –dyrektor szkoły

Dolman Zofia

Wernik Henryka

Kluska Zdzisław

Mofina Irena

Macek Marianna

Krajeńska Anna

Macek Alicja

Bieniek Janina

Antczak Wioleta

Pawłowska Beata

Falkowska Elżbieta

Brzózka Barbara

Rzepecka Teresa

Kamieńska Alicja

Gronkiewicz Ewa

Rok szkolny 1988 – 1989

Wilgocka Barbara – dyrektor szkoły

Wernik Henryka

Kluska Zdzisław

Kamińska Alicja

Bieniek Janina

Mofina Irena

Bieniek Marek

Dolman Zofia

Macek Alicja

Falkowska Elżbieta

Macek Marianna

Gronkiewicz Ewa

Brzózka Barbara

Drzymała Beata

Pesta Agata

Rok szkolny 1989 -1990

Wilgocka Barbara – dyrektor szkoły

Macek Marianna

Dolman Zofia

Wernik Henryka

Gronkiewicz Ewa

Bieniek Janina

Pesta Agata

Rzepecka Teresa

Mofina Irena

Bieniek Marek

Kluska Zdzisław 

Falkowska Elżbieta

Dryńkowska Anna

Dudkiewicz Anna

Rok szkolny 1990 – 1991

Wilgocka Barbara – dyrektor szkoły

 Wernik Henryka

Kluska Zdzisław

Falkowska Elżbieta

Mofina Irena

Bieniek Janina

Kamińska Alicja

Gronkiewicz Ewa

Dudkiewicz Anna

Macek Marianna

Gadalińska Alicja

Rzepecka Teresa

Brzózka Barbara

Pesta Agata

Rok szkolny 1991 – 1992

Wilgocka Barbara  - dyrektor szkoły

Domżałowicz Jolanta

Gadalińska Alicja 

Mofina Irena

Bieniek Janina

Dudkiewicz Anna

Gronkiewicz Ewa

Wernik Henryka

Falkowska Elżbieta

Kamińska Alicja

Macek Marianna

Drzymała Beata

Brzózka Barbara

Oliwkowska Magdalena

Rok szkolny 1992 – 1993

Wilgocka Barbara – dyrektor szkoły

Bieniek Janina

Domżałowicz Jolanta

Dudkiewicz Anna

Gadalińska Alicja

Kamińska Alicja

Falkowska Elżbieta

Mofina Irena

Wernik Henryka

Zasada Ewa

Brzózka Barbara

Drzymała Beata

Rok szkolny 1993 – 1994

Wilgocka Barbara – dyrektor szkoły

Bieniek Janina

Domżałowicz Jolanta

Gadalińska Alicja

Kamińska Alicja

Kamińska Wiesława

Mofina Irena

Paruszewski Mariusz

Wernik Anna

Falkowska Elżbieta

Wernik Henryka

Zasada Ewa

Brzózka Barbara

Drzymała Beata

Rok szkolny 1994 – 1995

Wilgocka Barbara – dyrektor szkoły

Wernik Henryka

Kamińska Alicja

Gadalińska Alicja

Falkowska Elżbieta

Bieniek Janina

Zasada Ewa

Kamieńska Wiesława

Wernik Anna

Domżałowicz Jolanta

Mofina Irena

Drzymała Beata

Fortuna Małgorzata

Ks. Kruszewski Stanisław

Rok szkolny 1995 – 1996

Wilgocka Barbara – dyrektor szkoły

Wernik Henryka

Zasada Ewa

Domżałowicz Jolanta

Wernik Anna

Kamińska Alicja

Kamińska Wiesława

Falkowska Elzbieta

Mofina Irena

Gadalińska Alicja

Bieniek Janina

Rok szkolny 1996 – 1997

Wilgocka Barbara – dyrektor szkoły

Bieniek Janina

Wernik Henryka

Domżałowicz Jolanta

Kamińska Wiesława

Zasada Ewa

Kamińska Alicja

Mofina Irena

Wernik Anna

Gadalińska Alicja

Różycka Elżbieta

Ks. Kruszewski Stanisław

Rok szkolny 1997 – 1998

Wilgocka Barbara – dyrektor szkoły

Bieniek Janina

Gadalińska Alicja

Kamińska  Alicja

Kamińska Wiesława

Maślankiewicz Edyta

Mofina Irena

Wernik Anna

Zasada Ewa

Różycka Elżbieta

Ks. Kruszewski Stanisław

Rok szkolny 1998 – 1999

Wilgocka Barbara – dyrektor szkoły

Domżałowicz Jolanta

Gadalińska Alicja

Kamińska Alicja

Kamińska Wiesława

Kowalczyk Bogumiła

Krajeńska Ewa

Maślankiewicz Edyta

Mofina Irena

Wernik Anna

Różycka Elżbieta

Ks. Kruszewski Stanisław

Rok szkolny 1999 – 2000

Wilgocka Barbara – dyrektor szkoły

Kowalczyk Bogumiła

Mofina Irena

Maślankiewicz Edyta

Kamińska Wiesława

Gadalińska Alicja

Wernik Anna

Domżałowicz Jolanta

Kamińska Alicja

Różycka Elżbieta

Ks. Kruszewski Stanisław

Rok szkolny 2000 – 2001

Wilgocka Barbara – dyrektor szkoły

Domżałowicz Jolanta

Gadalińska Alicja

Igielska Edyta

Kamińska Alicja

Kowalczyk Bogumiła

Mofina Irena

Wernik Anna

Różycka Elżbieta

Ks. Kruszewski Stanisław

Rok szkolny 2001 – 2002

Wilgocka Barbara – dyrektor szkoły

Domżałowicz Jolanta

Gadalińska Alicja

Igielska Edyta

Kamińska Alicja

Kowalczyk Bogumiła

Mofina Irena

Różycka Elżbieta

Wernik Anna

Ks. Kruszewski Stanisław

Rok szkolny 2002 – 2003

Wilgocka Barbara – dyrektor szkoły

Mofina Irena

Kowalczyk Bogumiła

Wernik Anna

Igielska Edyta

Różycka Elżbieta

Kamińska Alicja

Domżałowicz Jolanta

Gołębiewska Joanna

Ks. Kruszewski Stanisław

Rok szkolny 2003 – 2004

Wilgocka Barbara – dyrektor szkoły

Domżałowicz Jolanta

Igielska Edyta

Kamińska Alicja

Ks. Kraszewski Stanisław

Mofina Irena

Różycka Elżbieta

Rzepecka Monika

Wernik Anna

Gołębiewska Joanna

Kowalczyk Bogumiła

Pietracho Anna

Sobańska Diana

Dumaj Artur

Rok szkolny 2004 – 2005

Wilgocka Barbara – dyrektor szkoły

Domżałowicz Jolanta

Kamińska Alicja

Różycka Elżbieta

Ks. Kruszewski Stanisław

Bartlewska Maria

Mofina Irena

Igielska Edyta

Rzepecka Monika

Pietracho Anna

Kowalczyk Bogumiła

Rok szkolny 2005 – 2006

Wilgocka Barbara – dyrektor szkoły

Domżałowicz Jolanta

Igielska Edyta

Kamińska Alicja

Mofina Irena

Różycka Elżbieta

Rzepecka Monika

Pietracho Anna

Bartlewska Maria

Kowalczyk Bogumiła

Ks. Kruszewski Stanisław

Rok szkolny 2006 – 2007

Wilgocka Barbara – dyrektor szkoły

Domżałowicz Jolanta

Igielska Edyta

Kamińska Alicja

Ks. Kruszewski Stanisław

Różycka Elżbieta

Mofina Irena

Bartlewska Maria

Lodzińska Anna

Pietracho Anna

Kowalczyk Bogumiła

Rok szkolny 2007 – 2008

Wilgocka Barbara – dyrektor szkoły do 31.12.2007r.

Mofina Irena – dyrektor szkoły od 01.01.2008r.

Bartlewska Maria

Różycka Elżbieta

Kamińska Alicja

Domżałowicz Jolanta

Lodzińska Anna

Igielska Edyta

Ks. Kruszewski Stanisław

Pietracho Anna

Rok szkolny 2008 – 2009

Mofina Irena – dyrektor szkoły

Domżałowicz Jolanta

Bartlewska Maria

Różycka Elżbieta

Igielska Edyta

Kamińska Alicja

Lodzińska Anna

Pietracho Anna

Ks. Kruszewski Stanisław

Rok szkolny 2009 – 2010

Mofina Irena – dyrektor szkoły

Domżałowicz Jolanta

Strzelecka Maria

Różycka Elżbieta

Igielska Edyta

Kamińska Alicja

Lodzińska Anna

Pietracho Anna

Ks. Kraszewski Stanisław

Kujawa Andżelika

Rok szkolny 2010/2011

Mofina Irena – dyrektor szkoły

Domżałowicz Jolanta

Strzelecka Maria

Różycka Elżbieta

Igielska Edyta

Kamińska Alicja

Górzyńska Anna

Pietracho Anna

Ks. Kraszewski Stanisław

Mofina Małgorzata

Kowalczyk Bogumiła

Rok szkolny 2011/2012

Mofina Irena – dyrektor szkoły

Domżałowicz Jolanta

Strzelecka Maria

Różycka Elżbieta

Igielska Edyta

Kamińska Alicja

Górzyńska Anna

Pietracho Anna

Ks. Kraszewski Stanisław

Mofina Małgorzata

Kowalczyk Bogumiła

Rok szkolny 2012/2013

Mofina Irena – dyrektor szkoły

Domżałowicz Jolanta

Strzelecka Maria

Różycka Elżbieta

Igielska Edyta

Kamińska Alicja

Górzyńska Anna

Pietracho Anna

Ks. Kruszewski Stanisław

Józwik Anna

Arkadiusz Bieniek

Rok szkolny 2013/2014

Mofina Irena – dyrektor szkoły

Domżałowicz Jolanta

Strzelecka Maria

Różycka Elżbieta

Igielska Edyta

Kamińska Alicja

Górzyńska Anna

Pietracho Anna

Ks. Kruszewski Stanisław

Rok szkolny 2014/2015

Mofina Irena – dyrektor szkoły

Domżałowicz Jolanta

Strzelecka Maria

Różycka Elżbieta

Igielska Edyta

Kamińska Alicja

Górzyńska Anna

Pietracho Anna

Ks. Kruszewski Stanisław

Rok szkolny 2015/2016

Mofina Irena - dyrektor szkoły

Strzelecka Maria

Różycka Elżbieta

Kamińska Alicja

Domżałowicz Jolanta

Igielska Edyta

Górzyńska Anna

Pietracho Anna

ks. Stanisław Kruszewski

Rok szkolny 2016/2017

Mofina Irena - dyrektor szkoły

Strzelecka Maria

Różycka Elżbieta

Kamińska Alicja

Domżałowicz Jolanta

Igielska Edyta

Górzyńska Anna

Pietracho Anna

ks. Stanisław Pietkiewicz