Uczniowie osiągający najlepsze wyniki w roku szkolnym 2015/2016

Klasa I - Wiktor Stańczak, Michał Szkopek, Wiktoria Gorczyca, Amelia Borkowska

Klasa II - Zuzanna Gadzalińska, Marcin Mielczarek, Magdalena Macek, Roksana Jabłońska

Klasa III - Bartosz Macek, Wiktoria Wasiak, Oliwia Wilgocka, Mateusz Smolarek, Jakub Cieślak

Klasa IV - Wiktoria Kwiatkowska - średnia ocen 5,3 i wzorowe zachowanie, Iga Polińska - średnia ocen 5,1 i wzorowe zachowanie, Paulina Mazurska - średnia ocen 5,1 i wzorowe zachowanie, Mateusz Sarzalski - średnia ocen 4,9 i wzorowe zachowanie

Klasa V - Justyna Macek - średnia 5,2 i wzorowe zachowanie, Magdalena Witkowska - średnia ocen 5,0 i wzorowe zachowanie, Katarzyna Jasińska - średnia ocen 5,0 i wzorowe zachowanie

Klasa VI - Laura Igielska - średnia ocen 5,5 i wzorowe zachowanie, Weronika Witkowska - średnia ocen 5,4 i wzorowe zachowanie, Zuzanna Wojtalewicz - średnia ocen 5,2 i wzorowe zachowanie, Karol Dubielak - średnia ocen 5,1 i wzorowe zachowanie, Jakub Borkowski - średnia ocen 4,9 i wzorowe zachowanie

Uczniowie osiągający najlepsze wyniki w roku szkolnym 2014/2015

Zuzanna Gadzalińska - klasa I

Magdalena Macek - klasa I

Oliwia Siemińska - klasa I

Marcin Mielczarek - klasa I

Fabian Opalewski - klasa I

Roksana Jabłońska - klasa I

Bartosz Macek - klasa II

Wiktoria Wasiak - klasa II

Mateusz Smolarek - klasa II

Oliwia Wilgocka - klasa II

Jakub Cieślak - klasa II

Iga Polińska - klasa III

Wiktoria Kwiatkowska - klasa III

Mateusz Sarzalski - klasa III

Paulina Mazurska - klasa III

Kryspin Bińkowski - klasa III

Justyna Macek - klasa IV - średnia ocen 5,3 i wzorowe zachowanie

Katarzyna Jasińska - klasa IV - średnia ocen 5,0 i wzorowe zachowanie

Magdalena Witkowska - klasa IV - średnia ocen 5,0 i wzorowe zachowanie

Weronika Witkowska - klasa V - średnia ocen 5,3 i wzorowe zachowanie

Laura Igielska - klasa V - średnia ocen 5,2 i wzorowe zachowanie

Karol Dubielak - klas V - średnia ocen 5,0  i wzorowe zachowanie

Zuzanna Wojtalewicz - klasa V - średnia ocen 5,1 i wzorowe zachowanie

Jakub Borkowski - klasa V - średnia ocen 5, 0 i bardzo dobre zachowania

Julia Macek - klasa VI - średnia ocen 5,2 i wzorowe zachowanie

Jakub Wojciechowski - klasa VI - średnia ocen 4,9 i bardzo dobre zachowanie

Kornelia Olewniczak - klasa VI - średnia ocen 4,7 i bardzo dobre zachowanie

Hubert Zaleski - klasa VI - średnia ocen 4,7 i bardzo dobre zachowanie

Mateusz Jasiński - klasa VI - średnia ocen 4, 6 i bardzo dobre zachowanie

UCZNIOWIE OSIĄGAJĄCY NAJLEPSZE WYNIKI W NAUCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Mateusz Smolarek

Iga Polińska

Justyna Macek

 Weronika Witkowska- średnia ocen 5,3

( trzy oceny celujące z  plastyki muzyki  i religii) i wzorowe zachowanie

Julia Macek średnia ocen 5,4 (cztery oceny celujące z języka angielskiego, muzyki,  plastyki  i religii) i  wzorowe zachowanie

Zuzanna Kret średnia 4,6 i wzorowe zachowanie

Wiktoria Wasiak

 Wiktoria Kwiatkowska

Jasińska Katarzyna

15.Dubielak Karol średnia ocen 5,2

( dwie celujące  język angielski  religii) - wzorowe zachowanie

 Kornelia Olewniczak średnia ocen 5,3 (trzy oceny celujące z języka angielskiego muzyki, plastyki ) i wzorowe  zachowanie

Oliwia Wilgocka

Paulina Mazurska

Magda Witkowska

Igielska Laura średnia ocen 5,1 (jedna ocena celująca z muzyki) i wzorowe zachowanie

Wojtalewicz Zuzanna –średnia ocen 5,1

( cztery oceny celujące z muzyki plastyki) i wzorowe zachowanie

Jakub Wojciechowski  średnia ocen 4,8 (jedna ocena celująca z języka angielskiego) i wzorowe zachowanie

Bartosz Macek

Sarzalski Mateusz

Borkowski Jakub- średnia ocen 4,6; i bardzo dobre zachowanie

Hubert Zaleski, średnia ocen – 4,6 i zachowanie wzorowe

Kacper Zawrin

Natalia Cieślak średnia ocen 4,6 i  wzorowe zachowanie

Jakub Cieślak

Mateusz Jasiński średnia ocen 4,4 i wzorowe  zachowanie

  UCZNIOWIE ZE STUPROCENTOWĄ FREKWENCJĄ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

---------

Bińkowski Kryspin

----------

Nitecka Dobrosława

Dubielak Karol

--------------

 -------

ROK SZKOLNY 2012/2013 

UCZNIOWIE Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ 

U
Nazwisko i imię klasa  

Wiśniewski Filip kl. VI śr. 5.3

Jóźwiak Magdalena kl. VI śr. 5.0

Kret Zuzanna kl. V śr. 4.6

Macek Julia kl. IV śr. 5.3

Olewniczak Kornelia Maja kl. IV śr. 5.0

Wojciechowski Jakub kl.IV śr. 4.7

Zaleski Hubert kl.IV śr. 4.5

Jasiński Mateusz kl. IV śr. 4,4

Dubielak Karol

Witkowska Weronika

Igielska Laura

Wojtalewicz Zuzanna

Macek Justyna

Jasińska Katarzyna

Witkowska Magdalena

Kwiatkowska Wiktoria

Polińska Iga

Mazurska Paulina