Obwód Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach

Do obwodu szkoły należą:

  1. Borki
  2. Piaski
  3. Rumunki
  4. Korzeniówka Stara
  5. Troszyn Polski
  6. Nowy Troszyn
  7. Nowe Wymyśle
  8. Potrzebna od nr 1-14