IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

NAUCZANY    PRZEDMIOT

IRENA    MIROSŁAWA   MOFINA

przyroda, plastyka

JOLANTA  DOMŻAŁOWICZ

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia techniczne, WDŻ

ANNA  GÓRZYŃSKA

język polski, historia i społeczeństwo, zajęcia rewalidacyjne

EDYTA  IGIELSKA

matematyka, zajęcia informatyczne, wychowanie fizyczne

ALICJA KAMIŃSKA 

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacjno -wychowawcze, gimnastyka korekcyjna

KS. STANISŁAW   PIETKIEWICZ

religia

ANNA  PIETRACHO

język angielski, muzyka, logopedia

ELŻBIETA  RÓŻYCKA

edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, zajęcia rewalidacyjne

MARIA STRZELECKA

wychowanie przedszkolne