Zapraszamy do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach!

Zapraszamy do naszej szkoły, gdzie panuje przyjazna, rodzinna atmosfera, dzięki której dzieci czują się zauważone i docenione. Stawiamy na wszechstronny rozwój dziecka, zapewniamy indywidualizację nauczania. Pracujemy z dziećmi dużym potencjale intelektualnym i z deficytami rozwojowymi stosując różnorodne metody i formy nauczania.

Jesteśmy szkołą przyjazną sześciolatkom, bogato zaopatrzoną w odpowiednie dla ich poziomu pomoce dydaktyczne oraz nauczycieli z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem w pracy z najmłodszymi dziećmi.

Stwarzamy atmosferę kreatywnego rozwoju, radości poznawania i bezpieczeństwa. Czekaja tu na przyszłych uczniów niezapomniane wrażenia, nauka połączona z zabawą, radość odkrywania i wysoki poziom nauczania.

Naszym wychowankom zapewniamy:

  • naukę języka angielskiego z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania;
  • zajęcia komputerowe w szkolnej pracowni komputerowej;
  • zajęcia logopedyczne i pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
  • możliwość rozwijania uzdolnień i zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych;
  • wspomagamy aktywność fizyczną uczniów poprzez organizowanie wyjazdów na basen, wykorzystanie nowej sali gimnastycznej, placów zabaw, boiska szkolnego i dogodnego położenia szkoły sprzyjającego prowadzeniu zajęć terenowych;
  • podejmujemy szereg działań z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, w naszej szkole każde dziecko będzie czuło się bezpiecznie;
  • wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych w ramach programów i projektów unijnych.