Program Unii Europejskiej "Owoce w szkole" ma na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw. Głównymi założeniem programu są  trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.

Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dzieci otrzymują kilka razy w tygodniu porcje owocowo-warzywne, które spożywają w szkole. Dzieciom udostępnia się: świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki, śliwki), świeże warzywa (marchew, paprykę słodką, ogórki, rzodkiewki),soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Zapraszamy na stronę programu www.owocewszkole.org